Parròquia Sant Vicent Màrtir de Benimàmet

Límites parroquiales

 

Límites Parroquia San Vicente Mártir Benimámet

Demarcación Parroquia San Vicente Mártir Benimámet